• ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

  • ທ່ານ ສຈ ປອ ກິແກ້ວ ໄຂຄຳພິທູນ

  • ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ

     

  • 2 ບໍລິສັດ ຮ່ວມມືສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ

  • ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ນຳການພັດທະນາ ຂສພ ບໍ່ເຕ່ນແດນງາມ

  • ກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຢູ່ ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້

     

ວິດີໂອ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຢູ່ ຂສພ

ວິດີໂອ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ບັນດາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ

Special Economic Zones (SEZs) development is one of economic improvement approaches which has been prioritized by the government of the Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR) since the beginning of economic liberalization. In 2003, the first SEZ namely Savan-Seno SEZ was established, followed by Boten Beautiful Land SEZ and other SEZs. SEZs are expected to be one of the leading driving forces of economic development and modernization in the country. Not only it provides enabling business environment to host FDI and local private investment but will also spur cross-border cooperation with neighboring countries through offering complementary services and stimulating the creation of regional value chains. <<Read more>>
ສະຖິຕິ
2021
ການລົງທຶນ (ໂດລາສະຫະລັດ)
11.608.564.754
ການນໍາເຂົ້າ (ໂດລາສະຫະລັດ)
516.477.994
ການສົ່ງອອກ (ໂດລາສະຫະລັດ)
288.698.743
ເກັບອາກອນ (ກີບ)
128.943.209.737
ແຮງງານ (ຄົນ)
62,860
ເນື້ອທີ່ດິນ (ເຮັກຕາ)
15,000

ບັນດາເອກະສານ

ວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດ 2030
Image
ຄູ່ມືສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
Image
ຟອມຂໍສ້າງຕັ້ງເຂດ
Image
ຟອມການຂໍລົງທຶນ
Image

ບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ແຈ້ງການຕ່າງໆ

ກົດຫມາຍ

Image

ດໍາລັດ

Image

ແຈ້ງການ

Image

ເອກະສານອື່ນໆ

Image

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ

ທີ່ຕັ້ງຫ້ອງການ